بررسی تطبیقی تعریف فارابی از زیبایی با تعاریف مشهور متقدّم و متأخر

حسین هاشم نژاد

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 43-60

چکیده
  زیبایی یکی از کشش­های روح بشر است. رُکن اصلی و مقوِّم هنر هم زیبایی است، هنر حضور حداکثری در زندگی بشر امروز دارد.آثار هنری بسته به این که هنرمند چه تعریفی از زیبایی دارد، متفاوت و متنوع می شوند. پس ماهیّت زیبایی به تبع هنر در زمان ما اهمیت ویژه­ای پیدا کرده است. در طول تاریخ برای زیبایی تعاریف گوناگونی ارائه شده است. در این جُستار ابتدا ...  بیشتر