رئالیسم اشراقی ؛ تاملی بر صدق و مطابقت در حکمت اشراق

سیدمحمدعلی دیباجی؛ سیده حورا موسوی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 19-38

چکیده
  رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌ِ‌ِی ذهن و عین مسأله ای معرفت شناسی است که تعیین کننده‌ی دیدگاه رئالیستی یا ایده آلیستی فلاسفه می‌باشد. در میان فلاسفه‌‌‌‌‌‌‌‌ِ‌ِی اسلامی، سهروردی با فاصله گرفتن از رئالیسم ارسطویی تئوری جدیدی با عنوان « مماثلت » ارائه می‌دهد. او با رد شناخت ذات اشیاء به وسیله‌‌‌‌‌‌‌‌ِ‌ِی حد، مطابقت ماهوی را به چالش ...  بیشتر