نویسنده = ������������ �������������� ����������
درآمدی بر مبانی کلامی تفسیر علمی قرآن کریم

دوره 16، شماره 3، مهر 1395، صفحه 75-100

بهاره مظاهری طهرانی؛ عباس مصلایی پور؛ فرزانه روحانی مشهدی