حاکمیت اسمای الهی و ساحت شناسی آن در عرفان ابن عربی

امیر جوان آراسته؛ حسین طهماسب کاظمی

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 17-38

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103672

چکیده
  ممکنات چون دارای مرتبه و تعین و ظهور خاص هستند، بر هر یک از این تعینات، اسمایی  حاکم است که مبدأ ظهور هر عینى و مبدأ رجوع به اصل هر مظهرى، همان اسم‏ حاکم‏ بر آن مظهر است که آن را ربوبیت می‌کند. در نظام آفرینش نیز به فیض حکیم مطلق، اسمایی بر دنیا و آخرت، بر دهر و بر شرایع نازل از جانب حق تعالی، حاکم است که این اسمای حاکم، دولت‌هایی ...  بیشتر

تحلیل عرفانى تمثل در قرآن کریم

کنانه مصطفى؛ امیر جوان آراسته؛ رحمان بوالحسنی

دوره 22، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 125-150

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.225984.1240

چکیده
  قرآن کریم همواره سرچشمه و مهم‌ترین منبع حکمت برای عارفان مسلمان بوده است و بسیاری از موضوعات عرفانی می‌تواند از نظر قرآنی بررسی شود، همچون تمثل که حق تعالی در قرآن از آن یاد کرده و در چند سوره به تمثل تصریح کرده است. در این پژوهش سعى شده با روش تحلیلی ـ توصیفی تمثّلی که در عرفان مطرح است با مراجعه به قرآن کریم بررسی شود تا از رهگذر شناخت ...  بیشتر