تفسیر ماتریالیستی سم هریس از اراده آزاد و نقد آن از دیدگاه ملاصدرا

عبدالله حسینی اسکندیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.232104.1432

چکیده
  مسئله اراده آزاد از مباحث کهن اندیشه است که همواره محل بحث بوده و تأملات گوناگونی پیرامون آن صورت گرفته‌است. در این بین برخی با توجه به یافته‌های نوین علوم اعصاب، جبرگرایی را وارد ورطه جدیدی کرده و از یافته‌های نوین علمی در جهت تقویت دیدگاه دترمینیستی خود سود جسته‌اند. سم هریس با بهره‌گیری از آزمایش بنجامین لیبت و تأکید بر عنصر ...  بیشتر

جایگاه مسئله‌ساز اراده آزاد و فیض الهی

میثم سفیدخوش؛ علی مرادی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 73-90

چکیده
  ازجمله مباحثِ محوریِ اندیشه آگوستین بحث درباره اراده و ارتباط آن با مسئله شر است. او وارث مفهوم اراده به روایت رواقیون است که آن را با فلسفه نوافلاطونی صورت­بندی کرده است. سخن مشهور درباره نظر آگوستین این است که خود شر امری عدمی است و لذا در مورد شرور اخلاقی، عدم اراده به خیر عین شر محسوب می­شود. به این ترتیب، از نظر او قصد صحیح و یا ناصحیح ...  بیشتر