بررسی چیستی فلسفه تطبیقی

رضا گندمی نصرآبادی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 71-86

چکیده
  برای ارائه مفهومی واضح و متمایز از فلسفه تطبیقی باید به طور دقیق گفت فلسفه تطبیقی چیست و چه چیزی نیست.با بررسی نسبت فلسفه تطبیقی با فلسفه و نیز نسبت آن با فلسفه جهانی،حکمت خالده و فلسفه میان فرهنگی تا حدی می توان به چیستی و ماهیت آن پی برد.در این که فلسفه تطبیقی را باید همچون شاخه ای از فلسفه در نظر گرفت یا رشته و گرایش مستقلی در فلسفه ...  بیشتر

بررسی تطبیقی ماهیّت روح القدس و کارکردهایش از دیدگاه فیلون و پولس

طاهره محمدیان عمرانی؛ رضا گندمی نصرآبادی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 133-156

چکیده
  در این مقاله ماهیت روح القدس وکارکردهایش از دیدگاه فیلون وپولس مورد بحث قرار می گیرد . از نظرفیلون روح القدس یا روح الهی صرفاً وسیله ی ارتباط خدا با انسان است وتنها کارکردش ، نبوت وپیش گویی است؛ کارکردی که در سنت یهودی هم وجود داشت. همچنین فیلون روح الهی را که مطابق نصّ کتاب مقدس ، موجب نبوت است ، با جذبه یا تصرف الهی در فلسفه ی افلاطون ...  بیشتر