قوة واهمه و نسبت آن با سایر قوای نفس با تأکید بر آراء ابن‌سینا

نصرالله شاملی؛ وحیده حداد

دوره 11، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  شیخ الرئیس در بحث قوة واهمه باورهای خاصی دارد؛ از آن‌جمله جسمانی بودن قوة واهمه است. از منظر این فیلسوف میان قوة واهمه و دستگاه ادراکی انسان ارتباط ویژه‌ای برقرار است. به علاوه میان واهمه و بدن ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. او این تأثیر و تأثر را به‌گونه‌ای خاص تبیین کرده است. ما در این مقاله درصددیم ضمن آوردن دلایل وافی و کافی شیخ در ...  بیشتر