تأیید عیسی(ع) به روح القدس در قرآن کریم و مسیح‌شناسی مبتنی برآگاهی شلایرماخر

محمد رسول ایمانی خوشخو

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 65-86

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.224128.1171

چکیده
  مسیح‌شناسی مبتنی بر آگاهی که در الهیات جدید مسیحی توسط شلایر ماخر مطرح شد برخلاف الهیات سنتی بر طبیعت بشری عیسی تأکید بیشتری می کرد و امتیاز عیسی را در داشتن شناختی ناب و مستمر از خداوند می دانست که عصمت از گناه را نیز برای وی همراه می‌آورد. این مقاله در پی آن است تا با بررسی نحوۀ تأیید عیسی از سوی روح القدس در قرآن کریم قرابت مدلول ...  بیشتر

بررسی تطبیقی ماهیّت روح القدس و کارکردهایش از دیدگاه فیلون و پولس

طاهره محمدیان عمرانی؛ رضا گندمی نصرآبادی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 133-156

چکیده
  در این مقاله ماهیت روح القدس وکارکردهایش از دیدگاه فیلون وپولس مورد بحث قرار می گیرد . از نظرفیلون روح القدس یا روح الهی صرفاً وسیله ی ارتباط خدا با انسان است وتنها کارکردش ، نبوت وپیش گویی است؛ کارکردی که در سنت یهودی هم وجود داشت. همچنین فیلون روح الهی را که مطابق نصّ کتاب مقدس ، موجب نبوت است ، با جذبه یا تصرف الهی در فلسفه ی افلاطون ...  بیشتر