قواعد فلسفی و چیستی‌شناسی توحید ربوبی درتفسیر المیزان

آزاده ابراهیمی فخاری؛ محمد علی رستمیان

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 39-52

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97398

چکیده
  فلسفه از جمله علومی است که همواره مورد هجمه مخالفان یا تأیید موافقان بوده است. عده‌‌‌ای قواعد فلسفه را فاقد حجیت دانسته‌اند و عده‌‌‌ای آن را در عمق بخشیدن به فهم ما از آیات و روایات، دخیل می‌‌‌دانند. از جمله روش‌‌‌هایی که می‌‌‌تواند کاربرد این‌‌‌گونه قواعد را در تفسیر متون دینی به منصه ظهور برساند بررسی گستره این قواعد در ...  بیشتر