بررسی انتقادی دیدگاه نائینی پیرامون ضرورت علّی در پرتو حکمت متعالیه

مجید احسن

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.211258.0

چکیده
  مسئلة علّیت و فروع آن همچون ضرورت علّی از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و به‌رغم چنین قدمتی اکنون نیز مورد ملاحظه و رقم زنندة مناقشات زیادی است. طیف گسترد‌ه‌ای از آراء (از اثبات مطلق تا سلب مطلق) که در باب ضرورت علّی ارائه شده نشان از صعوبت و اهمیت بحث داشته و می‌طلبد مورد بررسی و تأمل دقیق قرار گیرند. در فلسفة ...  بیشتر

بررسی تعارض سینوی در مسئله اتحاد عاقل و معقول

مجید احسن؛ میلاد نوری یالقوزآغاجی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 29-42

چکیده
  مسئلۀ معرفت به اشیاء عالم یکی از بحث­انگیزترین مباحث تاریخ فلسفه است. در­این­میان، بحث از معرفت، بدون باور به ارتباط قوای شناختی با موضوعات شناخت ممکن نیست؛ و یکی از اقسام شناخت، شناخت عقلی بوده است که مستلزم توجه به رابطه عاقل و معقول است. یکی از کسانی که در این­باب به تفصیل سخن گفته، ابن­سینا است، که گاهی به­صراحت و اشارت ...  بیشتر

مسئله ثبات شخصیت در چارچوب نظریه حرکت جوهری نفس

مجید احسن؛ میلاد نوری ﻳﺎﻟﻘﻮﺯﺁﻏﺎﺟﻲ

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 148-172

چکیده
  مسئله ثبات شخصیت از آن­جایی که به مقولات و مباحث هستی­شناختی و معرفت­شناختی گره می­خورد از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ در این میان، ملاک­هایی که برای ثابت شخصیت ارائه شده است گرچه به لحاظ معرفت­شناختی می­توانند به کار آیند، اما از جهت هستی­شناختی محل اختلافات جدی­ بوده و مستلزم بررسی نقادانه است. در باب جنبه وجودی بحث از هویت شخصیه، ...  بیشتر