ارزیابی تجربة زیبایی در افلاطون به مثابه تجربه‌ای مینوی با تکیه بر دیدگاه رودلف اتو

محمدرضا بیات؛ علیرضا طاهری سودجانی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 77-100

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97407

چکیده
  در این مقاله با تکیه بر دیدگاه رودلف اتو دربارة تجربة مینوی از دیدگاه افلاطون دربارة تجربة زیبایی و عشق خوانشی جدید ارائه شده است که طبق آن می‌توان تجربة زیبایی و عشق در افلاطون را تجربه‌ای مینوی شمرد. تجربه‌های دینی دارای گونه‌های متنوعی هستند و نمی‌توان آنها را در یک گونه جای داد. با توجه به این پیش‌فرض، این مقاله درصدد است تا ...  بیشتر

ارزیابی نظریه لوئیس پویمن درباره اخلاق‌باور

محمدرضا بیات؛ مهدی طهماسبی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 109-128

چکیده
  در یک نگاه کلی، اراده‌گرایی و قرینه‌گرایی دو رویکرد رقیب درباره اخلاق باور بوده است. لوئیس پویمن فیلسوف آمریکایی معاصر با انتقاد از این دو رویکرد، نظریه اراده‌گرایی غیر مستقیم تجویزی را ارائه نموده است. در این نظریه برای تحلیل شکل‌گیری باور، هم به نقش «ادله» و «عوامل زمینه‌ای» بطور توأمان توجه شده و هم، «عقلانیت» مبنای داوری بین ...  بیشتر