بررسی و نقد آراء ‌آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم پیرامون پلورالیزم دینی

میثم کهن ترابی

دوره 22، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 95-118

https://doi.org/10.52547/jipt.2023.227979.1298

چکیده
  نظریة پلورالیزم دینی از جمله نظریه‌های متأخر به‌شمار می‌رود که با اهدافی متفاوت توسط پیروان آن، طرح و دنبال می‌‌شود. ‌این نظریه که مورد گفتگو و گاه مناقشه فراوان بوده، در تفسیر تسنیم نیز مفصلاً طرح و نقد شده است. تسلط نویسنده به ‌این نظریه و ارائة بحثی فراگیر که جنبه‌های مختلف ‌این نظریه را مورد واکاوی قرار می‌‌دهد و بهره‌گیری ...  بیشتر

بررسی تطبیقی صفات خبری از دیدگاه علامه جوادی آملی و قاضی عبدالجبارمعتزلی

مریم رستگار؛ محمدعلی اخویان؛ علی پیرهادی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 111-132

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97360

چکیده
  صفات خبری پردامنه‌ترین بحث صفات الهی است که ضرورت تبیین و تصویر صحیح آن، غور در دیدگاه‌ها و بررسی تطبیقی آراء متفکران را می‌طلبد، در این راستا، پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، به تطبیق آراء دو اندیشمند کلامی امامیه و معتزله؛ علامه جوادی‌آملی و قاضی عبدالجبار معتزلی پرداخته است که پس از مروری کوتاه بر دیدگاه‌های مشهور، به مقایسة ...  بیشتر