تأیید عیسی(ع) به روح القدس در قرآن کریم و مسیح‌شناسی مبتنی برآگاهی شلایرماخر

محمد رسول ایمانی خوشخو

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 65-86

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.224128.1171

چکیده
  مسیح‌شناسی مبتنی بر آگاهی که در الهیات جدید مسیحی توسط شلایر ماخر مطرح شد برخلاف الهیات سنتی بر طبیعت بشری عیسی تأکید بیشتری می کرد و امتیاز عیسی را در داشتن شناختی ناب و مستمر از خداوند می دانست که عصمت از گناه را نیز برای وی همراه می‌آورد. این مقاله در پی آن است تا با بررسی نحوۀ تأیید عیسی از سوی روح القدس در قرآن کریم قرابت مدلول ...  بیشتر

بررسی صعود و نزول عیسی در قرآن با تکیه بر پیشینة مسیحی

روح الله نجفی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.224630.1187

چکیده
  فهم شایع از عبارت قرآنی «بل رفعه الله الیه»، زنده بالا برده شدن عیسی به آسمان نزد خداوند است اما برخی از نواندیشان معاصر ادعا کرده‌اند که قرآن بر زنده بودن عیسی در آسمان دلالت ندارد بلکه مراد از رفع عیسی، بالا بردن روح وی یا منزلت و درجة اوست. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که ادعای وفات عیسی و نفی صعود او به آسمان، با قطع نظر از پیشینة ...  بیشتر