نویسنده = دکتر محمد رضا ضمیری
بررسی مبانی و پیامدهای فلسفی- کلامی، نسبیت‌گرایی اخلاقی از نگاه قرآن و روایات

دوره 18، شماره 3، مهر 1397، صفحه 87-108

عبدالهادی رضایی تالارپشتی؛ دکتر محمد رضا ضمیری؛ محمدصادق جمشیدی


بررسی دیدگاه اشاعره پیرامون وحی

دوره 17، شماره 3، مهر 1397، صفحه 109-128

نعمت الله قربانی پطرودی؛ علی علم الهدی؛ محمد رضا ضمیری