الهیات سلبی قاضی سعید قمی و معضل تعطیل

شمس الله سراج؛ جواد نظری؛ مجید ضیایی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 103-122

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.212515.0

چکیده
  بنابر الهیاتِ سلبیِ قاضی سعید، خداوند فاقد هرگونه صفتی ـ اعم از صفت عین ذات یا زائد بر ذات ـ است و بین او و مخلوقاتش هیچ گونه سنخیتی نیست، لذا الفاظی که بر خالق و مخلوق حمل می‌شوند در مخلوقات دارای معنای ایجابی هستند اما در خداوند معنای سلبی می‌دهند، به عنوان مثال، موجود بودن او همان معدوم نبودن اوست. لذا ما از او هیچ گونه درکی جز درک ...  بیشتر

حکمت صدرایی و جنسیت انسانی:تحلیلی بر پایه برخی مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت شناختی

علیرضا حسن پور؛ مجید ضیایی قهنویه؛ مهناز مظفری فر

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف این مقاله بررسی مسئلة‌‌ جنسیت بر اساس هستی‌‌شناسی، انسان‌‌شناسی و معرفت‌‌شناسی ملاصدرا است. با اینکه ملاصدرا به طور مستقیم به مسئلة جنسیت نپرداخته است، ولی با بررسی برخی مؤلفه‌‌های هستی‌‌شناسی، انسان‌‌شناسی و معرفت‌‌شناسی او می‌‌‌‌توان بر برخی از لایه‌‌های پنهان اندیشة‌‌ این حکیم در این زمینه پرتو افکند. انسان ...  بیشتر