تأملی بر آیات به ظاهر نافی عصمت انبیا و بررسی رویکرد تفسیری عارفان و متکلمان در رفع چالش پیرامون آن

شهلا رحمانی؛ سوسن آل رسول

دوره 22، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 147-164

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103253

چکیده
  برخی از آیات قرآن کریم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نسبت خطا یا گناه به انبیای الهی می‌دهد. با توجه به پیش زمینه‌های فکری، تبیین و تفسیر این دسته از آیات و تطبیق آنها با آموزة عصمت متفاوت است. مقالة حاضر با مطالعة موردی آیات 76 تا 78 انعام، درنگی بر تحلیل عارفان و متکلمان بر این آیات دارد. مقاله بر این فرضیه استوار است که تعریف متفاوت نبوت ...  بیشتر

چیستی انسان و مراتب کمال وجودی او نزد عین القضات همدانی

امیرحسین مستقیم؛ جمشید جلالی شیجانی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 65-86

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.222585.1108

چکیده
  موضوع مقاله حاضر  پژوهش پیرامون « چیستی انسان ومراتب کمال وجودی او نزد عین القضات همدانی » است. انسان‌شناسی وی- مانند دیگر عارفان- مبتنی بر نظریۀ تجلّی وظهور است که بر اساس آن همۀ عالم و از جمله انسان « مَظهر» وجود خداست. از نگاه عارفان، انسان مظهر کامل و اتم خداوند است واز‌این جهت بیشترین شباهت وتناسب را با وجود وی دارد. ...  بیشتر

جایگاه انسان در هستی از نگاه آقانجفی (ره)

موسی‌الرضا امین‌زارعین

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1390

چکیده
  آقانجفی از جمله صاحب‌نظرانی است که در مورد یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفی و عرفانی یعنی مسئلة جایگاه انسان در هستی و ارتباط او با خدا سخن گفته است و از آنجا که به پیروی از افلاطون و ملاصدرا، معتقد به اصالت وحدت و تشکیک وجود است، انسان را موصوف به صفات الهی می‌شناسد (الا در مورد صفات عزت و تکبر که خاص خداوند است) و وصول حق را کمال مطلوب انسان ...  بیشتر