کلیدواژه‌ها = معرفت‌شناسی
فلسفة عرفان در نگرش ابن خلدون

دوره 23، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 99-116

10.48308/jipt.2023.103673

علی اکبر افراسیاب پور؛ حسین آریان


امکان معرفت از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 14، شماره 1، فروردین 1393

حمیدرضا خادمی؛ سیدحسن حسینی