نظریة تأویل عرضی آیات الهیاتی قرآن در مکتب ابن‌عربی

مسعود حاجی ربیع

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 47-62

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103578

چکیده
  این مقاله در مقام بررسی نظریة تأویل عرضی آیات الهیاتی قرآن ( آیات ناظر به اسما و صفات خداوند) در مکتب ابن‌عربی است. مسئلة تأویل عرضی از مسائل مهم مکتب ابن‌عربی است و در چگونگی تأویل آیات الهیاتی قرآن مؤثر است. تأویل به دو روش امکان پدیر است: طولی و عرضی. در این مبحث تأویل به معنای فرارفتن از سطح ظاهر آیات الهیاتی به سطح باطن آن‌ها و دریافت ...  بیشتر

تبیین معنای صفات اربعة الهی"الاول و الاخر و الظاهر و الباطن" دررویکرد عقلی

مرتضی سمنون؛ فاطمه جعفری

دوره 22، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.225186.1219

چکیده
  در اسلام اصل توحید به عنوان اساسی‌ترین اصل از اصول دین و معرفت به آن نیز والاترین شناخت معرفی شده است.گرچه در الهیات و حکمت اسلامی‌شناخت ذات الهی مقدور انسان نبوده و عنقاء است که دسترسی به آن امکان ندارد ولی باب خداشناسی بسته نشده و درک و فهم توحید از راه شناخت صفات الهی میسور بوده و توصیه شده است. از این رو هم در آیات قرآن کریم و هم ...  بیشتر

جهان‌شناسی یگانه‌انگار در پرتو حکمت متعالیه

محمدرضا ارشادی نیا

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1390

چکیده
  اوج نظریه‌پردازی و تعالی جهان‌بینی و تصویر ژرف و زیبا از پیوستگی جهان آفرینش را می‌توان در پرتو کاربرد انگارة "حقیقت و رقیقت" در حکمت متعالیه شاهد بود. این انگاره در سراسر پردازش‌های عالی صدرایی و پیروان متعالی وی حضور دارد، همانچه در فلسفه‌های پیشین از آن خبری نمی‌توان یافت، این از ابتکارات صدراست که با مطالعات بین‌رشته‌ای و ...  بیشتر