بررسی انتقادی نسبت تجرد ادراک با ثبات تغیر

مهدی اسدی

دوره 22، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 57-78

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.227766.1288

چکیده
  علامه طباطبایی در توجیه مباحث معرفتی گره‌خورده به تجرد، از جمله توجیه تجرد ادراک‌های حسی و توجیه سریان علم در جهان ماده و چگونگی معلوم واقع‌شدن امور مادی، ثبات تغیر را پیش‌می‌کشد و در استدلال خود می‌گوید تغیر در تغیر خود ثابت است. هدف اصلی این نوشتار آن است که بکوشد به‌گونه‌ای جامع به بررسی انتقادی همین تعبیر پارادوکسیکال ثبات ...  بیشتر

منزلت عقل در ساحت معرفت دین (از بعد کلامی وفقهی)

حسین مقیسه

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1391

چکیده
  روش و شیوة شناخت دین، از پر مناقشه‌ترین مباحثی است که پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) و در دوران غیبت وعدم دسترسی به پیشوایان معصوم علیهم السلام مطرح بوده است، بدین معنی که اگر میان حکم قطعی و مسلم عقل و ظواهر متون دینی تعارض پیش آید چه باید کرد؟ درچنین مواردی، همواره در تقدم عقل یا سهم آن در فهم مفاد وحی - درهر دو عرصة کلام و فقه یعنی اصول ...  بیشتر