بررسی نحوة مواجهة تفسیری علامه طباطبایی و محمد شحرور با نظریة فرگشت انسان

طاهره یزدانی احمدآبادی؛ فرهاد زینلی بهزادان

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 123-142

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.212698.0

چکیده
  محمد شحرور در روشی مشابه با علامه طباطبایی بهرة‌‌ زیادی از قابلیت آیات در تفسیر خود برده است. این دو مفسر از نظریات علمی جدید غافل نبوده و در تفسیر آیات قرآن کریم متعرض این نظریات هم شده‌‌اند. نظریة «انتخاب طبیعی» داروین که امروزه با عنوان «نظریة ترکیبی فرگشت» مورد پذیرش زیست‌شناسان  قرار گرفته، توجه این دو مفسر را ...  بیشتر

تحلیل و نقد نگرش محمد شحرور دربارة سنت نبوی

مرضیه محصص؛ هاله بادینده

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 87-110

چکیده
  محمد شحرور به عنوان یکی از فعالان گفتمان قرآن بسندگی معاصر، درصدد تضییق محـدودة سنـت نبـوی در سـاحت دینـداری اسـت. روزآمـدسـازی دیـن با پیـراستن آن از آموزه‌های اجتماعی سنت نبوی، آرمان مدافعان ‌این جریان به شمار می‌آید. ‌این جستار، با روش توصیفی- تحلیلی، ‌این رویکرد نواندیشی دینی را به بوتة نقد می‌گذارد. محمد شحرور از رهگذر جدا ...  بیشتر