حدوث عالم از دیدگاه صدرالمتألهین و تطبیق آن با آیات و روایات

محسن ایزدی؛ سید محمد جواد سید هاشمی؛ علی بادپا

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97383

چکیده
  مسئلة حدوث یا قدم زمانی عالم از مباحث مهم و محل نزاع بین حکما و متکلّمان بوده است. متکلمان اسلامی‌‌غالباً با توجه به ظاهر متون دینی معتقد به حدوث زمانی کل جهان اعم از عالم فرشتگان و عالم طبیعت شده‌اند و در مقابل آنان حکمای اسلامی‌‌مجردات و مادة اولیه عالم طبیعت را فوق زمانی دانسته و بر حدوث ذاتی تأکید داشته‌اند. ملاصدرا نیز درعین ...  بیشتر

اثبات وجوب بعثت بر اساس حرکت جوهری اشتدادی و نقد برهان‌‌های متکلمان امامیه

علی مویدی؛ مریم سالم

دوره 19، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 39-62

چکیده
  با توجه به تعریف علم کلام، اثبات وجوب بعثت برای متکلم ضروری است. در این میان، متکلمان امامیه نیز از این قاعده مستثنی نیستند، اما با بررسی و تحلیل عقلی استدلال‌‌های متکلمان امامیه، این نتیجه به دست آمد که برخلاف ادعای آنان، استدلال‌‌هایشان عقلی محض نبوده و مبتنی بر یک گزارة تجربی است. اثبات این فرضیه، که فرضیة اول این مقاله است، ارزش ...  بیشتر

تبیین حرکت جوهری جبلی و ارادی انسان

محمد جواد نصر؛ سید محمد علی دیباجی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 61-82

چکیده
  اعتقاد به حرکت جوهری اشتدادی در مورد موجودات عالم ماده از جمله انسان، مبنای مهمی ‌‌است که ملاصدرا را از سایر فیلسوفان پیش از خود جدا می‌‌کند. ملاصدرا در برخی از عبارت‌های کتب خود نسبت به انسان دو نوع حرکت را مطرح نموده است، یک حرکت جبلی و فطری و دیگری حرکت ارادی. طبق نظر‌ایشان انسان با سایر موجودات در حرکت اول مشترک است و همان‌طور ...  بیشتر