مبانی فلسفی فارابی در شکل دهی به نظریة رئیس اول مدینه

روح الله فدائی؛ رضا اکبریان

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 111-128

چکیده
  نظریة رئیس اول مدینة فاضله، یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده در علم مدنی فارابی است. نسبت میان‌ این نظریه و مبانی فلسفی فارابی موضوع پژوهش حاضر بوده است که در نهایت نشـان داده می‌‌شود نظریة ریاست اول (مشتمل بر ضرورت حضور رئیس اول، ویژگی‌های رئیس اول و وظایف وی) مبتنی بر شش مقدمه دانست: فطرت اجتماعی انسان، نظریة نفوس انسانی، مفهوم ...  بیشتر

«اصالت وجود یا اصالت ماهیّت؛ نزاعی لفظی یا معنوی؟»

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 1-28

چکیده
  چکیده: با مطرح شدن مسئله تمایز وجود و ماهیّت و تا پیش از میرداماد، موضع تلویحی و حتّی تصریحی فیلسوفان مسلمان را در باب اصیل دانستن یکی از این دو یا هر دو، و حتّی عباراتی حاکی از لفظی بودن نزاع نزد برخی از آنان در آثارشان دیده می­شود. از زمانی که ملّاصدرا وجود را اصیل دانست، و مبحث مستقلّی درباره اصالت وجود گشود، مسئله لفظی دانستن نزاع ...  بیشتر

وجود ذهنی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

رضا اکبریان؛ غلامعلی مقدم

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  پیدایش علم و چگونگی  ارتباط آن با خارج، از مسائل مهم فلسفه است. وجود ذهنی از سویی با علم و از سوی دیگر با وجود در ارتباط است. دیدگاه رایج در وجود ذهنی، بر محور ماهیت و انحفاظ آن در ذهن و خارج استوار است. در این مقاله دیدگاه خاص علامه طباطبایی، تبیین مبانی فلسفی و تفاوت آن با آراء فلاسفة پیشین بررسی شده است. علامه با توجه به مبانی خاص خود ...  بیشتر