کلیدواژه‌ها = اشاعره
تجدد امثال از دیدگاه اشاعره و مولانا

دوره 21، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 17-36

10.52547/jipt.2021.221026.1046

نفیسه صادقی؛ ذکریا بهارنژاد


بررسی دیدگاه اشاعره پیرامون وحی

دوره 17، شماره 3، مهر 1397، صفحه 109-128

نعمت الله قربانی پطرودی؛ علی علم الهدی؛ محمد رضا ضمیری


چگونگی تأثیر تفکر اشاعره در گلستان سعدی

دوره 13، شماره 3، مهر 1392

بیژن ظهیری ناو؛ شهلا شریفی


معناشناسی حسن و قبح از دیدگاه عالمان مسلمان

دوره 8، شماره 3، مهر 1387

محسن جوادی؛ قباد محمدی شیخی


معناشناسی حسن و قبح از دیدگاه عالمان مسلمان

دوره 5، شماره 2، تیر 1384

محسن جوادی؛ قباد محمدی شیخی