کلیدواژه‌ها = معتزله
بررسی تطبیقی صفات خبری از دیدگاه علامه جوادی آملی و قاضی عبدالجبارمعتزلی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 111-132

10.52547/jipt.2020.97360

مریم رستگار؛ محمدعلی اخویان؛ علی پیرهادی


معناشناسی حسن و قبح از دیدگاه عالمان مسلمان

دوره 8، شماره 3، مهر 1387

محسن جوادی؛ قباد محمدی شیخی


معناشناسی حسن و قبح از دیدگاه عالمان مسلمان

دوره 5، شماره 2، تیر 1384

محسن جوادی؛ قباد محمدی شیخی