کلیدواژه‌ها = حکمت
تحلیل نظر سنایی دربارۀ رابطۀ عقل و شرع با تکیه بر حدیقه و قصاید

دوره 22، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 119-114

10.52547/jipt.2023.228356.1309

سید علی هاشمیان بجنورد؛ احمد خاتمی


تأملی بر هویت فلسفه به مثابه حکمت در رساله الجمع بین رأیی الحکیمین فارابی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-20

10.52547/jipt.2022.223201.1136

سیدمحسن حسینی؛ عین الله خادمی؛ رمضان مهدوی آزاد بنی


نظریة اخلاقی ملاصدرا

دوره 14، شماره 2، تیر 1393

حسین اترک


پیامدهای کلامی تصرفات بشر در خلقت

دوره 12، شماره 2، تیر 1391

ابوالفضل کیاشمشکی؛ مهدی نکوئی سامانی