کلیدواژه‌ها = وحدت شخصی وجود
علم پیشین الهی و اختیار آدمی از دیدگاه فیلسوف مسلمان، ملاصدرا

دوره 17، شماره 3، مهر 1397، صفحه 47-68

عباس عباس‌زاده؛ سمانه ارجمند منش


همخوانی توحید با وحدت وجود عرفانی

دوره 16، شماره 3، مهر 1395، صفحه 49-74

عبدالرضا سلامی زواره؛ سید اسماعیل سید هاشمی