کلیدواژه‌ها = انسان
مبانی انسان‌شناختی قرب به خدا در اسلام و مسیحیت

دوره 16، شماره 3، مهر 1395، صفحه 123-144

اسماعیل علی‌خانی


معناشناسی واژگان«عقل» و «تفکر» در ارتباط با مفهوم «فطرت» در قرآن

دوره 13، شماره 2، تیر 1392

محمدمهدی باباپور گل افشانی؛ قدیر اسفندیار


مدرنیته و قدرت انتخاب

دوره 11، شماره 2، تیر 1390

علیرضا شجاعی زند


بررسی فطرت با تکیه بر تفسیر المیزان

دوره 9، شماره 3، مهر 1388

حسن سعیدی؛ محمدرضا محمدی طیب