کلیدواژه‌ها = سهروردی
بررسی تأثیر غزالی بر سهروردی در مسئلة تناسخ

دوره 20، شماره 2، تیر 1399، صفحه 53-76

10.52547/jipt.2020.97401

لیلا شیخی؛ سیدمحمد علی دیباجی


تمایز ابن سینا و سهروردی در تمایز وجود و ماهیت

دوره 16، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-20

حمید حسنی؛ رضا اکبریان


هویت سلوکی فلسفه‌: مقایسه افلاطون و سهروردی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 61-80

منصوره رحمانی؛ اخد فرامرز قراملکی