بررسی تأثیر غزالی بر سهروردی در مسئلة تناسخ

لیلا شیخی؛ سیدمحمد علی دیباجی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 53-76

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97401

چکیده
  رد تناسخ و چگونگی معادجسمانی دو مسئلة مهم در فلسفه وکلام اسلامی است، چنان که هم برای اندیشمندان ادیان ومذاهب قدیم وهم برای فیلسوفان دین در عصر حاضر، دارای اهمیت است. به‌نظر می‌رسد که این دو مسئلة در نزاع غزالی با ابن‌سینا دیدگاه خاصی را برای سهروردی پدیدآورده است. سهروردی معادجسمانی را با روش نقلی اثبات کرده و معتقد است که همین بدن ...  بیشتر

تمایز ابن سینا و سهروردی در تمایز وجود و ماهیت

حمید حسنی؛ رضا اکبریان

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-20

چکیده
  ابن سینا، نظام فلسفی خویش را بر اصل تمایز وجود و ماهیت مبتنی ساخته است، اما، برخی دیگر از فلاسفه و متفکرین در جهان اسلام شدیدا این سخن ابن سینا را مورد انتقاد قرار داده اند. از گذشته عقیده بسیاری از صاحب نظران بر این بوده، و هنوز هم عقیده بسیاری بر این است، که، گروهی از این منتقدان، از جمله سهروردی و ابن رشد، در فهم منظور ابن سینا از این ...  بیشتر

هویت سلوکی فلسفه‌: مقایسه افلاطون و سهروردی

منصوره رحمانی؛ اخد فرامرز قراملکی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 61-80

چکیده
  نظام­پردازی هر فیلسوف و روی­آورد او به مسائل فلسفی، متأثر از انگاره وی از فلسفه­ است. این انگاره، به مثابه نقشه­ای برای سامان فلسفی است. در این مقاله به مقایسه انگاره افلاطون و سهروردی از فلسفه می­پردازیم. از آنجا که یکی از مواضع شناخت انگاره فیلسوف، تعریف وی از فلسفه است، تحلیل مقایسه­ای تعریف افلاطون و سهروردی از فلسفه را که با جهت­گیری ...  بیشتر

مبانی ذات‌گرایی شهود عرفانی در تفکر اشراقی

رضا حیدری نوری

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1391

چکیده
  سهروردی فیلسوفی اشراقی است که ابداعات قابل توجهی در حوزة فلسفه، عرفان و تفکرات معنویت ‌محور بیان داشته است. چیستی و چگونگی کسب تجارب معنوی و حقیقت آنها که در همة فرهنگ‌ها، مکاتب و اشخاص توجهی خاص به آنها می‌شود، از جمله حیطه‌های فکرآفرین سهروردی است. دو دیدگاه عمده در چیستی این‌گونه تجارب مطرح است: ذات‌گرایی که بر انسجام چنین تجاربی ...  بیشتر

نظریة سهروردی در باب علیت و تأثیر آن بر محقق دوانی و میرداماد

رضا اکبریان؛ نفیسه نجبا

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1390

چکیده
  حکمت اشراق سهروردی دارای اصول و مبانی بدیعی است که نه تنها در حکمت مشاء یافت نمی‌شود، بلکه پایه و اساس تفکرات اندیشمندان بعدی قرار گرفته و نقطه عطفی در تاریخ فلسفه به شمار می‌آید. نظریة اضافة اشراقیه که در جهت تبیین رابطة علت و معلول از سوی سهروردی مطرح شده است، یکی از اصول بنیادین این فلسفه است. از آنجا که ارتباط میان علت و معلول در ...  بیشتر