تحلیل رابطه توحید عملی و تاب آوری اجتماعی با تأکید بر اندیشه های علامه مصباح یزدی

فاطمه قنبری؛ دکتر سید احمد هاشمی علی آبادی؛ زینب اسدالله زاده خارکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.48308/jipt.2024.234896.1506

چکیده
  افزایش سازگاری و تاب‌آوری در برابر حوادث طبیعی یا انسانی و بررسی عوامل دخیل در آن یکی از دغدغه های دیرین بشر است. از آنجا که باور توحیدی انسان نقش مستقیم در انعطاف و تاب‌آوری او در مواجهه با رویدادهای زندگی دارد، این مقاله در صدد بررسی رابطه توحید در عمل و میزان تاب آوری انسان با تکیه بر نظرات آیت‌الله مصباح برآمد. شیوه داده پردازی ...  بیشتر

معنای زندگی در ساحت اخلاق؛ پژوهشی در فلسفه ویتگنشتاین

سعیده عظیمی ترامبانیان؛ محمد علی خبری؛ محمد رضا شریف زاده

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 137-152

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103540

چکیده
  مقولة اخلاق، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین مسائل در عرصة تعالیم بشری، همواره مورد توجه و بحث قرار گرفته است. بررسی اصول و قواعد اخلاقی و تدوین نظریات متعدد در ‌این حوزه، به منظور یافتن بهترین مدل زندگی، به عنوان یکی از مهمترین کاوش‌های اندیشه‌ای بشر به‌شمار می‌رود. پژوهش حاضر با واکاوی آراء ویتگنشتاین، ...  بیشتر

کارکرد تجربة دینی در معنادهی به زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز

میترا عباس زادگان؛ امیر عباس علیزمانی؛ جلال پیکانی

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 91-110

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.213422.0

چکیده
  هدف از‌این مقاله بررسی کارکرد تجربة دینی در معنادهی به زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز به همراه توصیف و تحلیل  نقدهای طرح شده است. وی باگوهر انگاری تجربة دینی آن را شرط لازم و کافی کشف معنا می‌داند. او دین را امری فردی و احساسی می‌داند که با شواهد ذهنی بودن احساسات و خصوصی بودن امر ذهنی، به مطابقت نظر جیمز با علم جدید و اختصاصی شدن تجربة ...  بیشتر

تفاوت‌های اساسی در رویکرد استاد مطهری و علامه جعفری به مساله‌ی معنای زندگی.

محمد علی اخگر؛ علی فارسی نژاد

دوره 17، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 93-114

چکیده
  معنای زندگی به عنوان مساله‌ای بسیار مهم، مورد توجه استاد مطهری و علامه جعفری قرار گرفته است. بررسی توصیفی- تحلیلی دیدگاه این دو متفکر مسلمان، مبین این حقیقت است که علی‌رغم وجود مشابهت‌های قابل توجه، تفاوت‌های اساسی در رویکرد آن‌ها نسبت به این مساله وجود دارد‌. این تفاوت‌ها در سه محور اصلی قابل صورت‌بندی است: 1- رویکرد کلامی و نقلی ...  بیشتر