کلیدواژه‌ها = نفس
ارزیابی نگاه حداقلی به زن در عبارات ملاصدرا

دوره 22، شماره 2، آبان 1401، صفحه 151-174

10.52547/jipt.2022.226679.1252

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید محمد موسوی؛ هادی ایزانلو


نفس شناسی سینوی و صدرایی؛ در واکاوی تعریف نفس

دوره 21، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 37-64

10.52547/jipt.2021.221109.1048

پریسا طاهری والا؛ عباس جوارشکیان؛ علیرضا کهنسال


جایگاه لطایف چهارگانه در کسب معرفت از دیدگاه عین‌القضات همدانی

دوره 20، شماره 2، تیر 1399، صفحه 19-38

10.52547/jipt.2020.97395

صبا فدوی؛ عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان


تهذیب و تزکیة نفس در دیدگاه ابنسینا و راههای حصول آن

دوره 14، شماره 1، فروردین 1393

شهناز شهریاری نیسیانی؛ محمد نجفی


مراحل تعلیم و تربیت از دیدگاه ابنسینا با تأکید بر نفس

دوره 13، شماره 3، مهر 1392

شهناز شهریاری نیسیانی؛ رضاعلی نوروزی؛ محمد نجفی