سنخ شناسی خودآگاهی در فلسفه‌ی صدرایی

رضا رضازاده؛ طیبه امامی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 1-16

چکیده
  هدف این مقاله طرح و بررسی نظریه‌ی ملاصدرا در باب خودآگاهی و اقسام آن با تکیه بر سنخ‌شناسی آگاهی در سنت فلسفه‌ی اسلامی است. گستره، تأثیر و افق نظریه‌ی خودآگاهی در جای جای نظام اندیشه صدرایی جریان دارد و فهم خواننده را از خود، خدا و جهان دگرگون می کند. بنابراین بازخوانی و بازشناسی این مسئله اهمیت و ضرورتی روشن دارد به ویژه پیامدهای ...  بیشتر

بررسی مسئله تجرد نفس در اندیشه ارسطو

حسن عباسی حسین آبادی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 17-36

چکیده
  اندیشه ارسطو درباره تجرد نفس یکدست نیست و بحثی صریح و واضح دراین باره نداشته است؛ با تعریف نفس به‌طور کلی و نیز بیان ویژگی‌های نفس می‌توان به نظری درباره آن دست یافت. آیا نفس برای ارسطو مجرد است یا خیر؟ اگر نفس مجرد است تجرد آن به چه معناست؟ آیا نفس به صورت کلی مجرد است یا جزیی از اجزای آن چنین است؟ برای ارسطو تجرد نفس به دو معناست: بسیط ...  بیشتر

بررسی روش فلسفی ملاصدرا در مسئلۀ علم الهی

ابوالفضل مزینانی؛ حوران اکبرزاده

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 37-62

چکیده
  صدرالمتألهین در مسئله علم الهی مدعی گره‌گشایی و نوآوری است. از طرف دیگر وی در این مسئله نسبت به سایر مسائل فلسفی‌اش به التقاط بیشتری متهم شده است. در پژوهش حاضر به نحو مسئله محور کوشش شده تا نشان داده شود که وی در تبیین "علم الهی" از چهار اصل روش‌شناختی که خاص فلسفۀ وی می‌باشد، بهره برده است: 1) رویکرد میان‌رشته‌ای در استفاده تلفیقی ...  بیشتر

مقاله « جایگاه آیه‌ی نور در فلسفه اسلامی»

محمدرضا ابراهیم نژاد

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 63-80

چکیده
  سی و پنجمین  آیه از سوره 24 قرآن کریم همچون نگینی بر صفحه کتاب الاهی می‌درخشد. این آیه علاوه بر آنکه منشأ نامگذاری سوره به عنوان «نور» گشته، محوَر بیشترین پژوهش‌ها و تألیفات قرآنی نیز شده است. همچنین اندیشمندان سرآمد جهان اسلام درعرصه تفسیر، عرفان و فلسفه را به اظهار عجز خود و اقرار به اعجاز بودن آن آیه نموده است. بررسی‌های میدانی ...  بیشتر

علم امام از منظر شاگردان متکلم ائمه علیهم‌السلام

علی منصفی؛ سیداسماعیل سیدهاشمی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 81-106

چکیده
  چکیدهیکی از مسایل علم کلام، مساله علوم امامان و جهات علوم آنان می‌باشد. این مقاله که با هدف نگرش به این موضوع مهیا شده، سعی شده مسایلی همچون قلمرو علم ائمه علیهم‌السلام، منابع و جهات علوم آنان و علوم غیبی آن بزرگواران را از نظر شاگردان متکلم امامان شیعه، مورد بررسی قرار دهد.با بررسی دیدگاه‌های این متکلمان و تفسیر و برداشتی که از آیات ...  بیشتر

لذت و معنای زندگی از نگاه ارسطو

سیده نرجس عمرانیان؛ امیر عباس علی زمانی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 107-134

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی معنای زندگی از نظر ارسطو و نقش لذت در رسیدن به آن با روشی توصیفی- تحلیلی است. ارسطو میان اینها ارتباط عمیقی ایجاد می‌کند و نیک‌بختی را شرط لازم و کافی معنادار شدن زندگی می‌داند. معنایی که لذت آن‌را همراهی می‌کند و مکمل آن است. ارسطو ابتدا دستیابی به نیک‌بختی را هدف نهایی معرفی می‌کند و سپس ارتباط میان لذت و معنای ...  بیشتر

استدلال گرایی ناواقع گرایانه؛ نقد مبانی معرفت شناختی نظریه عقلانیت و معنویت

سید محمد اکبریان؛ محمدمهدی باباپورگل افشانی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 135-150

چکیده
  نظریه معنویت و عقلانیت، تنها راه کاهش آلام انسان و رهایی بشر را در پیوند میان عقلانیت و معنویت می داند. در نگاه نظریه پرداز دین سنتی با عقلانیت جدید (مدرن) تأیید نمی شود؛ از این رو در جهان معاصر نمی تواند نقش تاریخی خود را برای کاهش رنج های بشری ایفا کند و باید معنویت را جایگزین آن کرد. نظریه با صرف نظر از اضطراب در مفهوم و کاربرد عقلانیت ...  بیشتر