کلیدواژه‌ها = ماهیت
نقش مقولات در فلسفه ملاصدرا

دوره 22، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 25-46

10.52547/jipt.2023.230607.1373

زهرا کریمی؛ مجید ضیایی قهنویه


تحلیل و نقد اشکالات نظریه شبح

دوره 16، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-14

زکریا بهارنژاد؛ سید امین میرحسینی


میرداماد و وجود و ماهیت

دوره 14، شماره 4، دی 1393

غزاله نویسی؛ رضا اکبریان


ارزیابی دیدگاه مکتب تفکیک در باب وجود واشاره به برخی مبانی آن

دوره 14، شماره 3، مهر 1393

سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی‌‌؛ رضا سلیمانی


وجود ذهنی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 13، شماره 2، تیر 1392

رضا اکبریان؛ غلامعلی مقدم


بررسی مسئله جعل در فلسفة اسلامی

دوره 10، شماره 2، تیر 1389

لاله حقیقت؛ صدیقه میرزایی