کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
بررسی نحوة مواجهة تفسیری علامه طباطبایی و محمد شحرور با نظریة فرگشت انسان

دوره 21، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 123-142

10.52547/jipt.2021.212698.0

طاهره یزدانی احمدآبادی؛ فرهاد زینلی بهزادان


قواعد فلسفی و چیستی‌شناسی توحید ربوبی درتفسیر المیزان

دوره 20، شماره 2، تیر 1399، صفحه 39-52

10.52547/jipt.2020.97398

آزاده ابراهیمی فخاری؛ محمد علی رستمیان


وجود رابط از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1387

رضا اکبریان؛ حسین علی محمدی