حدوث عالم از دیدگاه صدرالمتألهین و تطبیق آن با آیات و روایات

محسن ایزدی؛ سید محمد جواد سید هاشمی؛ علی بادپا

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 1-18

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97383

چکیده
  مسئلة حدوث یا قدم زمانی عالم از مباحث مهم و محل نزاع بین حکما و متکلّمان بوده است. متکلمان اسلامی‌‌غالباً با توجه به ظاهر متون دینی معتقد به حدوث زمانی کل جهان اعم از عالم فرشتگان و عالم طبیعت شده‌اند و در مقابل آنان حکمای اسلامی‌‌مجردات و مادة اولیه عالم طبیعت را فوق زمانی دانسته و بر حدوث ذاتی تأکید داشته‌اند. ملاصدرا نیز درعین ...  بیشتر

جایگاه لطایف چهارگانه در کسب معرفت از دیدگاه عین‌القضات همدانی

صبا فدوی؛ عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 19-38

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97395

چکیده
  بخش مهمی از اندیشه‌های عین القضات همدانی - عارف بزرگ سدة ششم هجری- به بحث معرفت اختصاص دارد؛ و مقالة‌‌ حاضر سعی دارد به‌روش توصیفی- تحلیل محتوایی، به نقش لطایف چهارگانه –از لطایف سبعه، مطرح در سلوک عرفانی- در معرفت‌بخشی از منظر عین القضات بپردازد و مبانی معرفتی او را از طریق منابع و ابزار شناخت تحلیل و بررسی کند؛ زیرا عین‌القضات ...  بیشتر

قواعد فلسفی و چیستی‌شناسی توحید ربوبی درتفسیر المیزان

آزاده ابراهیمی فخاری؛ محمد علی رستمیان

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 39-52

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97398

چکیده
  فلسفه از جمله علومی است که همواره مورد هجمه مخالفان یا تأیید موافقان بوده است. عده‌‌‌ای قواعد فلسفه را فاقد حجیت دانسته‌اند و عده‌‌‌ای آن را در عمق بخشیدن به فهم ما از آیات و روایات، دخیل می‌‌‌دانند. از جمله روش‌‌‌هایی که می‌‌‌تواند کاربرد این‌‌‌گونه قواعد را در تفسیر متون دینی به منصه ظهور برساند بررسی گستره این قواعد در ...  بیشتر

بررسی تأثیر غزالی بر سهروردی در مسئلة تناسخ

لیلا شیخی؛ سیدمحمد علی دیباجی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 53-76

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97401

چکیده
  رد تناسخ و چگونگی معادجسمانی دو مسئلة مهم در فلسفه وکلام اسلامی است، چنان که هم برای اندیشمندان ادیان ومذاهب قدیم وهم برای فیلسوفان دین در عصر حاضر، دارای اهمیت است. به‌نظر می‌رسد که این دو مسئلة در نزاع غزالی با ابن‌سینا دیدگاه خاصی را برای سهروردی پدیدآورده است. سهروردی معادجسمانی را با روش نقلی اثبات کرده و معتقد است که همین بدن ...  بیشتر

ارزیابی تجربة زیبایی در افلاطون به مثابه تجربه‌ای مینوی با تکیه بر دیدگاه رودلف اتو

محمدرضا بیات؛ علیرضا طاهری سودجانی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 77-100

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97407

چکیده
  در این مقاله با تکیه بر دیدگاه رودلف اتو دربارة تجربة مینوی از دیدگاه افلاطون دربارة تجربة زیبایی و عشق خوانشی جدید ارائه شده است که طبق آن می‌توان تجربة زیبایی و عشق در افلاطون را تجربه‌ای مینوی شمرد. تجربه‌های دینی دارای گونه‌های متنوعی هستند و نمی‌توان آنها را در یک گونه جای داد. با توجه به این پیش‌فرض، این مقاله درصدد است تا ...  بیشتر

نسبت آموزة رجعت با تعالیم یهود و عبدالله بن سبأ، نقد رویکرد ناصر القفاری به اصالت رجعت

مژگان کلاچاهی ثابت؛ محمد هادی قندهاری

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 101-122

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97387

چکیده
  رجعت از آموزه‌های اصیل مکتب کلامی امامیه است که از سوی سایر نحل اسلامی مورد انتقادات گسترده قرار گرفته است. ناصر القفاری اندیشمندِ وهابیِ معاصر در کتابِ اصول مذهب الشیعـة الإمامیـة، انتقادات گسترده‌ای را به این آموزه مطرح کرده که دامنة این انتقادات ریشه‌ها، ناتمامیِ دلایل و دلایلِ بطلان این عقیده را درنوردیده است. او کوشیده تا ...  بیشتر

«بررسی تطبیقی کرامات اولیاء از دیدگاه هجویری، قشیری و امام محمّد غزّالی»

شهلا علیه پور؛ مهدی شریفیان

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 123-146

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97391

چکیده
  منطبق با برخی آموزه­های عرفان و تصوّف به سالک در هنگام وصول به حق نیروی دخل و تصرّف در طبیعت عطا می­شود که نتیجۀ آن صدور اعمالی است که دیگران از انجام آن عاجزند که از آن به «خرق عادات و کرامات» تعبیر می­شود.هدف پژوهش حاضر بیان دیدگاه­های هجویری، قشیری و امام محمّد غزّالی در اثبات این گونه افعال است و از آن جا که ایشان از آثار ...  بیشتر