واکاوی و تبیین مفهومی و مصداقی قیاس اولویت در آیات خلقت

میثم اورنگی؛ محمدرضا امامی نیا

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 1-16

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103664

چکیده
  قیاس اولویت به معنای قوی بودن علت حکم در فرع و سرایت حکم اصل به فرع، از براهین و قواعدی است که در قرآن استفاده شده است. از جمله موارد استفاده از این قاعده، اثبات خلق جدید و بازگرداندن موجودات (انسان) در معاد است. قرآن در مرحلة نخست برای برطرف کردن استبعاد مشرکان، خلقت جدید موجودات در معاد را با خلقت ابتدایی قیاس کرده است و بیان می دارد ...  بیشتر

حاکمیت اسمای الهی و ساحت شناسی آن در عرفان ابن عربی

امیر جوان آراسته؛ حسین طهماسب کاظمی

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 17-38

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103672

چکیده
  ممکنات چون دارای مرتبه و تعین و ظهور خاص هستند، بر هر یک از این تعینات، اسمایی  حاکم است که مبدأ ظهور هر عینى و مبدأ رجوع به اصل هر مظهرى، همان اسم‏ حاکم‏ بر آن مظهر است که آن را ربوبیت می‌کند. در نظام آفرینش نیز به فیض حکیم مطلق، اسمایی بر دنیا و آخرت، بر دهر و بر شرایع نازل از جانب حق تعالی، حاکم است که این اسمای حاکم، دولت‌هایی ...  بیشتر

فرایند صدور فعل از دیدگاه غزالی

زینب برخورداری؛ سیده مهدیه پورصالح امیری

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 39-60

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103849

چکیده
  جستار حاضر به مسئلة فرایند صدور فعل از دیدگاه غزالی با روش توصیفی - تحلیلی می‌پردازد. پژوهش در حوزة غزالی‌شناسی بر حسب تفاوت رویکردهای او از ویژگی‌های انسجام و باز شدن دریچه‌های دیگر بینش او در مراحل فرایند صدور فعل برخوردار است؛ مانند قول به خواطر غیراختیاری و عدم‌تعارض مباحث غزالی با فیلسوفان در نفس‌شناسی و فرایند صدور فعل. غزالی ...  بیشتر

امکان سنجی عقاب جاهل مرکب از دیدگاه عقل

رضا الهامی؛ حجت ولایی راد

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 61-80

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103802

چکیده
  امور اعتقادی در کنار تکالیف عبادی و غیر عبادی از مهم ترین مسائلی است که شریعت مطهر اسلام بدان پرداخته است. ممکن است ادعا شود می‌توان دلایل محکمی ‌برای لزوم اعتقاد داشتن به اصول دین ارائه نمود.‌ این نوشتار به دنبال پاسخ به‌ این است که باتوجه به حجیت قطع، اگر شخصی به واسطة تشخیص عقل خویش به یک عقیدة باطلی‌ایمان آورد، یا برعکس با استدلال ...  بیشتر

استخراج مسئلة عوض الهی در آلام از دعای پانزدهم صحیفه سجادیه

مهدی عامری شهرابی؛ ناصر فروهی

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 81-98

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103805

چکیده
  گاه انسان با بیماری یا رنج‌‌هایی مواجه می‌شود که خود او و اختیارش در آن دخیل نیست و مستقیم از جانب خداوند به او رسیده است. در این گونه موارد، که از آنها به آلام ابتدایی تعبیر می‌شود، از جانب خداوند آیا می‌بایست جبرانی برای این فرد صورت پذیرد؟ متکلمان اسلامی، در مبحث عوض به این موضوع پرداخته‌اند. نوشتار حاضر نخست با روش تحلیلی و تطبیقی ...  بیشتر

فلسفة عرفان در نگرش ابن خلدون

علی اکبر افراسیاب پور؛ حسین آریان

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 99-116

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103673

چکیده
  ابن‌خلدون (808 ـ732 ق)، به عنوان پایه‌گذار علم عرفان، اغلب به عنوان فیلسوف تاریخ، جامعه‌شناس و تمدن‌شناس معروف شده است، در حالی که در حوزه‌های متعددی از دانش‌‌های عصر خود به پژوهش پرداخته و آثار ارزنده‌ای از خود به یادگار گذاشته است، یکی از آنها فلسفۀ عرفان است که تاکنون به آن توجه نشده است. در این مقاله دیدگاه اختصاصی او در این حوزه ...  بیشتر

تقویت تاب‌آوری براساس آموزه‌های رواقیان و مولانا

نرگس نظرنژاد؛ زینب میرزاپور؛ فروزان راسخی

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 117-138

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103663

چکیده
  رواقیان به‌عنوان فیلسوفان روان‌شناس و مولانا به‌عنوان روان‌شناس دین‌ مدار به تقویت تاب‌آوری توجه کرده‌اند. مقالة حاضر، حاصل مطالعه‌ای میان‌رشته‌ای، در حوزة‌ فلسفة کاربردی برای شرح، تبیین و مقایسۀ اندیشۀ رواقیان و مولانا در خصوص راه‌های تقویت تاب‌آوری در مواجهه با مشکلات روزمرۀ زندگی است. اهمیت پژوهش حاضر در ارائة راهکارهای ...  بیشتر