بررسی کارکرد‌های قواعد کلامی

مهدی عبدی؛ قربانعلی کریم‌زاده قراملکی؛ سعید علیزاده

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 1-20

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103514

چکیده
  اعتقادات هر فردی شخصیت درونى و حقیقت وجودى او را می‌سازد و در تأمین سعادت دنیوی و اخروی او، در بعد فردی و اجتماعی، نقش اساسی ایفا می‌کند. در هندسة معارف اسلامی، علم کلام عهده‌دار معارف اعتقادی است. توسعه و تعمیق در علم کلام زمینه را برای افزایش معرفت اعتقادی افراد جامعه فراهم می‌کند. علم کلام علمی قاعده محور است؛ لذا گام اول و بنیادین ...  بیشتر

نظام تابع‌‌ارزشی حاج‌حسینی

اسدالله فلاحی

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 21-46

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103576

چکیده
  مرتضی حاج‌حسینی به تازگی ویراست دوم کتاب خویش طرحی نو از اصول و مبانی منطق را منتشر و مانند ویراست نخست، چهار منطق ناکلاسیک (تابع‌‌ارزشی، غیرتابع‌‌ارزشی و ترکیب‌هایی از آن دو) را معرفی کرده است. در این مقاله، صرفاً به نظام تابع‌‌ارزشی او و نقدهای صوری-ریاضی وارد به آن می‌پردازم و مباحث مربوط به نظام غیرتابع‌‌ارزشی و نیز نقدهای ...  بیشتر

نظریة تأویل عرضی آیات الهیاتی قرآن در مکتب ابن‌عربی

مسعود حاجی ربیع

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 47-62

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103578

چکیده
  این مقاله در مقام بررسی نظریة تأویل عرضی آیات الهیاتی قرآن ( آیات ناظر به اسما و صفات خداوند) در مکتب ابن‌عربی است. مسئلة تأویل عرضی از مسائل مهم مکتب ابن‌عربی است و در چگونگی تأویل آیات الهیاتی قرآن مؤثر است. تأویل به دو روش امکان پدیر است: طولی و عرضی. در این مبحث تأویل به معنای فرارفتن از سطح ظاهر آیات الهیاتی به سطح باطن آن‌ها و دریافت ...  بیشتر

بررسی تأثیر انسان‌‌شناسی صدرایی بر انسان‌‌شناسی شیخیه

مهدی افچنگی؛ یاسر سالاری

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 63-86

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103577

چکیده
  انسان‌‌شناسی در کنار جهان‌‌شناسی و خدا‌‌شناسی سه رکن اساسی در اندیشة هر مکتب فلسفی یا کلامی‌و عقیدتی است. هویت و ماهیت انسان، حقیقت جسم و نفس او، ارتباط و تعامل نفس و بدن، حکایت آنها پس از مرگ در عالم برزخ و سپس قیامت و  در نهایت چگونگی حشر و نشر ابدان و ارواح؛ اهم‌این مسائل هستند. رنگ و لعاب انسان‌‌شناسی مکتب شیخیه کاملاً صدرایی ...  بیشتر

جایگاه منطق و فلسفه در نفس شناسی ابوحامد غزالی

سید محمد جواد سید هاشمی؛ محمدرضا کریمی والا؛ محسن ایزدی

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 87-112

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103553

چکیده
  غزالی یکی از دانشمندان اسلامی‌است که در زمینة فقه، اخلاق و کلام و فلسفه صاحب آثار و تحقیق است. به‌رغم انتساب او به ضدیت با فلسفه و تفکر فلسفی، وی در آثارش به‌ویژه در مباحث نفس‌شناسی متفکری عقل‌گرا ظاهر شده و از روش‌ها و رویکردهای فلاسفۀ اسلامی‌بهره برده است. در‌این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی آرای غزالی دربارۀ منطق و فلسفه و کاربردش ...  بیشتر

صورت بندی نظام و سطوح اخلاق در فلسفه سیاسی منسیوس( Mencius )

علی آقاجانی

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 113-136

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103495

چکیده
  اخلاق محور تعالیم فلسفی منسیوس مفسر کنفوسیوس و در عین حال فیلسوف مبدع است که آن را می‌توان مبتنی بر مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی، و انسان شناختی صورت‌بندی کرد. ‌این مقاله، همچنین آموزه‌های اخلاقی مکتب منسیوس در سه سطح فردی، خانوادگی و سیاسی؛ را صورت‌بندی می‌کند. وی در هستی‌شناسی رویکرد متافیزیکی بیشتر و شفاف‌تر نسبت به کنفوسیوس ...  بیشتر

معنای زندگی در ساحت اخلاق؛ پژوهشی در فلسفه ویتگنشتاین

سعیده عظیمی ترامبانیان؛ محمد علی خبری؛ محمد رضا شریف زاده

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 137-152

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103540

چکیده
  مقولة اخلاق، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین مسائل در عرصة تعالیم بشری، همواره مورد توجه و بحث قرار گرفته است. بررسی اصول و قواعد اخلاقی و تدوین نظریات متعدد در ‌این حوزه، به منظور یافتن بهترین مدل زندگی، به عنوان یکی از مهمترین کاوش‌های اندیشه‌ای بشر به‌شمار می‌رود. پژوهش حاضر با واکاوی آراء ویتگنشتاین، ...  بیشتر