تصویرسازی نظام هستی با نمودار دایره‌وار در فلسفۀ اسلامی‌و واکاوی ایرادها

محمدرضا ارشادی نیا

دوره 23، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 1-32

https://doi.org/10.48308/jipt.2024.233192.1466

چکیده
  تصویرسازی معقول به محسوس، تلاش فنی و هنرمندانه در طی تاریخ فلسفۀ الهی است. حکمای اسلامی‌این مهارت را در ترسیم استعاری دایره‌وار مراتب وجود، با دو قوس نزول و صعود، نشان داده و با آموزه‌های وحیانی غنی‌ ساخته‌اند. با همۀ تفاوت‌های‌ مبنایی و روشی آنان، محوریت باورمندی به مبدأ و معاد ، سبب اتفاق در ترسیم این دایره شده است. زیرنهاد بودن ...  بیشتر

بررسی دو رویکرد متفاوت از مقولة ادراک حسی در فلسفة ملاصدرا و راهکاری درون ساختاری برای گریز از چالش معرفتی آن

هانیه کوهی

دوره 23، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 33-58

https://doi.org/10.48308/jipt.2024.234040.1491

چکیده
  مسئلة ادراک حسی در فلسفة ملاصدرا به گونه‌‌ای سامان یافته است که زمینة تفسیر دوگانة ایده‌‌آلیستی و رئالیستی را از آن ممکن می‌‌کند. طبق رویکرد نخست از ادراک حسی با برتری و اولویت ذهن و تصورات حاصل از آن نسبت به تعینات جهان خارج، بستر تفسیر ایده‌‌آلیستی در نظام معرفتی صدرایی ایجاد می‌‌شود و بر اساس رویکرد دوم وحدتی بین انسان و جهان ...  بیشتر

بررسی امکانِ فهم حکمتِ‌ افعال الهی با تأکید بر استدلال عبدالجبار معتزلی در مورد وعد و وعید الهی

محسن جوادی؛ جواد وفائی مغانی؛ بابک عباسی

دوره 23، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 59-84

https://doi.org/10.48308/jipt.2024.233419.1472

چکیده
  عبدالجبار معتزلی در استدلال‌‌های کلامی خود در موارد متعددی، صفت حکمت الهی را به‌کار برده است. وی به منظور اثبات ممکن نبودن خلف وعده و وعید از جانب خداوند متعال نیز به صفت حکمت استناد کرده است. او معتقد است که خُلف وعده و وعید از سوی خداوند متعال نمی‌‌تواند صورت گیرد؛ چراکه از منظر عقل، کاری غیرحکیمانه شمرده می‌‌شود. در این مقاله ...  بیشتر

اصول چهارگانة ابتکاری صدرالمتالهین در الشواهدالربوبیـه در رد نظریة متکلمان مبنی بر وجود تکامل روحانی صرف، در عالم برزخ

صالح حسن زاده؛ علی کربلائی پازوکی؛ جمال بابالیان

دوره 23، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 85-112

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.231908.1422

چکیده
  پژوهش حاضر به تحلیل چگونگی رد نظریة متکلمان مبنی بر وجود صرف تکامل روحانی و نه جسمانی انسان در عالم برزخ براساس اصول ابتکاری مبدع حکمت متعالیه صدر المتالهین شیرازی در کتاب الشواهد الربوبیـه به روش تحلیلی، توصیفی پرداخته است. در‌این نوشتار سعی شده ضمن بررسی مفهوم تکامل برزخی ابتدا عوالم نظام هستی تبیین گردد و سپس براساس آموزه‌های ...  بیشتر

مبانی فلسفی کیفردهی عادلانه و مختصات آن بر اساس عدالت اجتماعی

امیرحسین خسروآبادی؛ باقر شاملو

دوره 23، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 113-148

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.232906.1457

چکیده
  «کیفردهی» یک نهاد اجتماعی و یکی از موضوع‌های اساسی در حوزة سیاستگذاری کیفری است. با توجه به ماهیت نهادگرایانة کیفردهی و لزوم عادلانه بودن این نهادها، نهادهای اجتماعی عادلانه آن دسته از نهادهایی هستند که قواعد نظام‌بخش خود را به صورت برابر نسبت به سوژه‌ها ارائه می‌کنند. اما اعطای فرصت به سوژه‌های کم‌برخوردار می‌تواند به ...  بیشتر

بررسی نسبیت گرایی در فلسفة اخلاق ریچارد مروین هیر

مهدی میثاقی نژاد؛ مهدی نجفی افرا؛ محمد اکوان

دوره 23، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 149-174

https://doi.org/10.48308/jipt.2024.233920.1489

چکیده
  نسبی‌گرایی یکی از دیدگاه‌های مطرح در مباحث فلسفه، به‌ویژه فلسفة اخلاق است که در پرتو آن بسیاری از مباحث اخلاقی دستخوش تغییر و دگرگونی قرار می‌گیرند. تشخیص و بررسی و نقد ‌این موضوع از نگاه منطقی و عقلانی می‌تواند به تصمیمات اخلاقی صحیح و به تبع آن رفتار و عملکرد مناسب در شرایط متفاوت منجر شود. ریچارد مروین هیر نیز یکی از ‌اندیشمندان ...  بیشتر

شرایط کنترلی و شناختیِ مسئولیت اخلاقی از دیدگاه حکمت متعالیه ملاصدرا و دیدگاه‌های «خودِ حقیقی» و «شایستگی‌های هنجاری»

مهدی زمانی

دوره 23، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 175-204

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.232528.1443

چکیده
  این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به‌همراه مقایسة اجمالی به تبیین شرایط روان‌شناختی مسئولیت اخلاقی می‌پردازد و دیدگاه ملاصدرا را در این خصوص تحلیل و شباهت‌های آن‌را با دیدگاه‌های برخی از سازگارگرایان معاصر بیان می‌کند. شرایط مسئولیت اخلاقی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: 1. شرایط شناختی و 2. شرایط کنترلی که دستة دوم شامل: 1. قدرت ...  بیشتر