امکان وقوع فعل ویژه الهی در جهان

سعید معصومی

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 1-24

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.220068.1007

چکیده
  هنگام وقوع حوادث و بلایای طبیعی، مانند کرونا، معمولاً ‌این پرسش مطرح می‌‌شود که چرا خداوند برای جلوگیری از آنها مداخله نکرده است. در ‌این مقاله، به ‌این موضوع خواهیم پرداخت؛ به طور مشخص ‌این پرسش را درنهایت پاسخ خواهیم داد که‌‌ آیا فعل ویژه الهی  می‌‌تواند در جهان جاری باشد؛ به عبارت دیگر، آیا جاری بودن فعل ویژة الهی در جهان ...  بیشتر

بررسی هستی و چیستی «هنر متعالی» از منظر حکمت متعالیه

سید نورالدین محمودی

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 25-48

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.222217.1092

چکیده
  از ویژگی‌های برجستة حکمت متعالیه، توجهی است که به زیبایی در صنایع لطیفه دارد. ملاصدرا از منظر وجودشناسی به هنر و زیبایی‌شناسی هنری و ارتباط عشق و هنر و توانمندی‌های نهفته در هنر نگاه کرده و به ‌جزییاتی پرداخته که در افق زیبایی‌شناسی قابل توجه و تأمل است. طبق مفروضات هستی شناختی و انسان شناختی ملاصدرا، انسان دارای عوالمی است و هنر ...  بیشتر

حسن و قبح ذاتی و قانون طبیعی؛ تحلیل و مقایسة مؤلفه‌ها و میزان کارآمدی

محمد حسین انصاری چشمه؛ رحیم دهقان؛ ابراهیم نوئی

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 49-70

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.221361.1058

چکیده
  در حوزة نظریات اخلاقی؛ گاهی دو نظریة حسن و قبح ذاتی و نظریة قانون طبیعی یکسان پنداشته می‌شود. دلیل این امر عدم تبیین نظریة قانون طبیعی و عدم تبیین تفاوت‌های بین این دو نظریه است. مطابق یافته‌های این مقاله، شش تفاوت کلیدی بین این دو نظریه وجود دارد: ١. در نظریة قانون طبیعی شناخت ارزش‌ها از نوع تذکار است، برخلاف حسن و قبح ذاتی؛٢. در نظریة ...  بیشتر

نحوة مواجهة برخی از نویسندگان‌ ایرانی در اثبات و ابطال نظریة‌ تکامل

بی بی مهدیه طباطبایی؛ هادی صمدی

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 71-98

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.222969.1126

چکیده
  اندیشمندان و متفکران ‌ایرانی با اظهارنظر دربارۀ اثبات یا ابطال نظریة تکامل زیستی مورد نظر داروین، به نحو کلی دربارۀ آن داوری کرده‌اند. دو دسته از‌ ایضاح‌ها می‌تواند اظهار نظرهای آتی را دقت بخشد: نخست توجه به‌ اینکه ‌این ادعا متشکل از چندین زیر نظریه است: «خودِ تکامل»، «انتخاب طبیعی»، «نیای مشترک»، و «تدریجی ...  بیشتر

منابع و گستره علم امام در «مشارق انوارالیقین بُرسی»

عمران پناه لو؛ محسن احتشامی نیا؛ عبدالمجید طالب تاش

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 99-126

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.222884.1125

چکیده
  در فرهنگ شیعی امام دارای فضائل، مناقب و اوصاف و صفات منحصر به فرد است و علم او فراتر از علم افراد عادی است‌ زیرا علم او از مجاری و مبادی خاص الهی منشأ می‌گیرد.حافظ رجب بُرسی از علمای قرن هشتم(ق)، در کتاب «مَشارقُ اَنوارِالیقینِ فی اَسرارِ اَمیرِ الموُمِنینَ» بیش از هفتاد روایت را که ناظر به علم الهى، ائمه(ع) هستند ذکر کرده و براین ...  بیشتر

جایگاه هنر در‌اندیشۀ ابن‌سینا و نسبت آن با عقل و عرفان

بهرام چم سورکی؛ نصرالله حکمت

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 127-146

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.223085.1133

چکیده
  انسان و خدا محورهای اصلی تفکر ابن‌سینا هستند. انسان به عنوان موجودی در میانۀ دنیای محسوسات، و عالم عقول و مجردات، ثمرۀ آفرینش است و به نظر او، شناخت خدا، غایت مابعدالطبیعه و مهم‌ترین بخش تفکر است، که اعتبار علوم دیگر به نسبت آن سنجیده می‌شود. برای شناخت هنر در تفکر ابن‌سینا، باید جایگاه آن را نسبت به این غایت مشخص کرد، مسئله‌ای که ...  بیشتر

تحلیل انتقادی آراء ابن‌تیمیه بر انگاره عرفانی «اعیان ثابته»

رضا جلیلی؛ مرتضی خسروشاهی

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 147-170

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.220704.1036

چکیده
  از منظر ابن‌تیمیه، اعیان ثابته را باید یکی از ارکان مهم نظریة وحدت وجود دانست. او بر این باور است که ثبوت معدوم و شیء دانستن آن از سوی ابن عربی، کفرآمیز و بدتر از نظریة ثابتات ازلی معتزله است. مقالة پیش‌رو که با شیوة توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای به بررسی سخنان ابن تیمیه پرداخته است، می‎کوشد تا به تبیین این دیدگاه بپردازد و ...  بیشتر