شناخت پذیری صفات الهی و معناشناسی آن از منظر ملاصدرا

مهدی ازادپرور

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 1-16

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.220431.1023

چکیده
  فهم صفات الهی و تبیین دقیق معنای آن‌ها، همواره یکی از چالش‌های متفکران اسلامی‌‌بوده است. ملاصدرا با تفکیک میان مفهوم و مصداق، در صدد ارائه روشی برای فهم صفات الهی است که در عین تأکید بر شناخت پذیر بودن صفات الهی، منجر به یکسان انگاری صفات خداوند و مخلوقات نشود. ازنظر ملاصدرا همان‌گونه که وجود یک حقیقت واحد است که در همة اشیا سریان ...  بیشتر

تجدد امثال از دیدگاه اشاعره و مولانا

نفیسه صادقی؛ ذکریا بهارنژاد

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 17-36

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.221026.1046

چکیده
  چیستی مفهوم تجدد امثال (تجدد اعراض) و تأثیر آن در تبیین در نظریۀ خلقت و ارتباط آن با حق- تعالی- از نظرگاه اشاعره و مولانا موضوع‌ این مقاله است. تحقیق حاضر می‌کوشد تا در روند نظم سازمان یافتة خود به‌ این مسئلة اصلی پاسخ دهد که‌ آیا بین‌ این دو دیدگاه در مسئلة تجدد امثال‌، تفاوتی وجود دارد؟ در فرض وجود تفاوت، ریشه‌ای‌‌ترین و اساسی‌‌ترین ...  بیشتر

نفس شناسی سینوی و صدرایی؛ در واکاوی تعریف نفس

پریسا طاهری والا؛ عباس جوارشکیان؛ علیرضا کهنسال

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 37-64

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.221109.1048

چکیده
  تلاش برای شناسایی نفس در علوم گوناگون ازجمله فلسفه، جایگاه والایی داشته است و هنوز هم دارد و ابن‌سینا و ملاصدرا مُبدع دو مشرب فکری و فلسفی نیز به‌این مهم اهتمام داشته‌اند،‌این مقاله با استفاده از شیوة کتابخانه‌ای و جمع‌آوری مطالب مکتوب، به دیدگاه‌این دو‌اندیشمند در بحث نفس پرداخته و می‌کوشد تا با بررسی و تأمل و تعمیق در «تعریف ...  بیشتر

چیستی انسان و مراتب کمال وجودی او نزد عین القضات همدانی

امیرحسین مستقیم؛ جمشید جلالی شیجانی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 65-86

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.222585.1108

چکیده
  موضوع مقاله حاضر  پژوهش پیرامون « چیستی انسان ومراتب کمال وجودی او نزد عین القضات همدانی » است. انسان‌شناسی وی- مانند دیگر عارفان- مبتنی بر نظریۀ تجلّی وظهور است که بر اساس آن همۀ عالم و از جمله انسان « مَظهر» وجود خداست. از نگاه عارفان، انسان مظهر کامل و اتم خداوند است واز‌این جهت بیشترین شباهت وتناسب را با وجود وی دارد. ...  بیشتر

تحلیل انتقادی نظریه فخر رازی دربارة تکثر ماهیات انسانی

حسین گرامی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 87-110

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.213616.0

چکیده
  یکی از مسائل بنیادین انسان شناختی که آثار متعدد کلامی دارد، وحدت یا تکثر ماهیت انسانی است. فخررازی از‌ اندیشمندان مسلمانی است که دربارة تکثر ماهیات نوعیة انسانی نظر داده و برای استدلال بر نظریة خود از آیات، روایات، استقرا، و مکاشفه استفاده کرده است. بررسی ادلة فخر نشان می‌دهد که آنها صرفاً تفاوت بین انسان‌ها را نشان می‌دهند و هیچ ...  بیشتر

سبک زندگی و موانع آن در نهج البلاغه

ثریا برزگرنژاد؛ حمید حسینی؛ علی حسین احتشامی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 111-132

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.220176.1016

چکیده
  مقولة «سبک زندگی» یک افزودة جدید در علوم اجتماعی و روا‌ن‌شناسی نوین است، لیکن عناصر اصلی سبک زندگی نمی‌تواند موضوع جدیدی باشد، آنچه نو و جدید به نظر می‌آید، روش‌های بررسی‌ این مقوله است و نه عناصر اصلی و سازندة آن. موضوع سبک زندگی، همواره در طول تاریخ مد نظر و دغدغة صاحبان ادیان و مکاتب بشری بوده است، پیامبران الهی از طریق ...  بیشتر

چگونگی سلوک عرفانی از منظر ابن‌سینا

حسین حاتم وند؛ حسین فلسفی؛ علی فتح الهی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 133-154

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.221090.1047

چکیده
  روش سلوک عرفانی و چگونگی وصول عارفان بدان یکی از مباحث مهم و از دغدغه‌های عمده و اساسی اهل عرفان است. روش سلوک بر خلاف حالت جذبه که به صورت آنی بر عارف عارض می‌‌گردد، مبتنی بر مجاهدت، تلاش و کوشش فراوان است و از طریق ریاضت نفس به روش تدریج حاصل می‌شود و عارف سالک در راه به دست آوردن آن سختی و رنج‌ها را بر خویش هموار می‌‌کند. هدف اصلی‌این ...  بیشتر