کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
مسئله خویشتن‌یابی در روان درمانی وجودی؛ مقایسه دیدگاه صدرا و ون دورزن

دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 102-119

10.48308/jipt.2024.232931.1462

فاطمه فاضل زاده؛ مجید ملایوسفی؛ محمدجواد شمس؛ علی رضا کاکاوند


نقش مقولات در فلسفه ملاصدرا

دوره 22، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 25-46

10.48308/jipt.2023.103415

زهرا کریمی؛ مجید ضیایی قهنویه


ارزیابی نگاه حداقلی به زن در عبارات ملاصدرا

دوره 22، شماره 2، آبان 1401، صفحه 151-174

10.52547/jipt.2022.226679.1252

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید محمد موسوی؛ هادی ایزانلو


نفس شناسی سینوی و صدرایی؛ در واکاوی تعریف نفس

دوره 21، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 37-64

10.52547/jipt.2021.221109.1048

پریسا طاهری والا؛ عباس جوارشکیان؛ علیرضا کهنسال


پیدایش کثرات از واحد از منظر آکوئیناس و ملاصدرا

دوره 21، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-44

10.52547/jipt.2021.213177.0

محمد ملائی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی


تبیین حرکت جوهری جبلی و ارادی انسان

دوره 19، شماره 2، تیر 1398، صفحه 61-82

محمد جواد نصر؛ سید محمد علی دیباجی


علم پیشین الهی و اختیار آدمی از دیدگاه فیلسوف مسلمان، ملاصدرا

دوره 17، شماره 3، مهر 1397، صفحه 47-68

عباس عباس‌زاده؛ سمانه ارجمند منش


بررسی روش فلسفی ملاصدرا در مسئلۀ علم الهی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 37-62

ابوالفضل مزینانی؛ حوران اکبرزاده


نظریة اخلاقی ملاصدرا

دوره 14، شماره 2، تیر 1393

حسین اترک


نظریة ملاصدرا و کانت در بارة هلیات بسیطه

دوره 13، شماره 4، دی 1392

محمدکاظم علمی؛ مریم قلاسی


ملاصدرا و عبدالجبار معتزلی در کاربرد اخلاقی عقل

دوره 11، شماره 4، دی 1390

امیر دیوانی؛ رحیم دهقان سیمکانی