کلیدواژه‌ها = عقل
عقل و ارادة الهی و نسبت بین آن دو از نظر ابن‌سینا و دکارت

دوره 20، شماره 3، مهر 1399، صفحه 21-40

10.52547/jipt.2020.97425

اکبر عروتی موفق؛ ابوالقاسم اسدی


جایگاه لطایف چهارگانه در کسب معرفت از دیدگاه عین‌القضات همدانی

دوره 20، شماره 2، تیر 1399، صفحه 19-38

10.52547/jipt.2020.97395

صبا فدوی؛ عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان


اعتبار و نقش «منابع معرفتی» در اندیشه ابن ابی جمهور احسایی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 21-36

شمس اله سراج؛ سمیه منفرد


رابطه معرفت عقلی و قلبی در تصوف عقلانی غزالی

دوره 17، شماره 2، تیر 1396، صفحه 46-72

میترا (زهرا) پورسینا؛ حسین اجتهادیان؛ فاطمه (مهناز) توکلی


بررسی نقش عقل در شناخت خداوند در اندیشه‌ی سنایی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 21-42

حسن سعیدی؛ سمانه فیضی


نقد موضع غزالی در بارة صوفیه

دوره 13، شماره 2، تیر 1392

اصغر واعظی؛ موسی صیفی هزاری


عقل از دیدگاه مولانا

دوره 12، شماره 4، دی 1391

حسن سعیدی؛ ولی الله نصیری


سنت به مثابه خاستگاه عقل

دوره 12، شماره 4، دی 1391

اصغر واعظی؛ علی کیادربندسری


ملاصدرا و عبدالجبار معتزلی در کاربرد اخلاقی عقل

دوره 11، شماره 4، دی 1390

امیر دیوانی؛ رحیم دهقان سیمکانی


مدرنیته و قدرت انتخاب

دوره 11، شماره 2، تیر 1390

علیرضا شجاعی زند


عقل فعال ابن سینا در نظر توماس آکوئیناس

دوره 8، شماره 4، دی 1387

سیدمحمدعلی دیباجی؛ محمدتقی جان محمدی


ماهیت ایمان از دیدگاه محمد غزالی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1387

قاسم کاکایی؛ لاله حقیقت